Consultant in zorg en welzijn

Home

»

Opdrachten

»

Zorgpartners

Advies bij Project extramuraal Zorgpartners Midden-Holland
juli 2016 - december 2020

Het project Extramuraal had als doel het op orde krijgen van de basiskwaliteit van de extramurale (para)medische diensten van Zorgpartners. Op basis van kwaliteitseisen vanuit de zorgverzekeraars, (on-)mogelijkheden van ICT-systemen en organisatiewensen heb ik d.m.v. teamworkshops optimale werkprocessen beschreven en bijhorende werkafspraken gemaakt. Met artsen en paramedische diensten hield ik visie- en beleidsdagen. Aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen, leidde tot weer nieuwe werkzaamheden zoals een werkplekonderzoek en het organiseren van medewerkersbijeenkomsten.

 

Terug naar het opdrachtenoverzicht

 

Jacqueline Bakker
Consultant langdurige zorg

Jacqueline Bakker - Consultant in de sector langdurige zorg


Zeist
06-24717107
info@vizadvies.nl

KvK: 52134199