Consultant in zorg en welzijn

Home

»

Opdrachten

»

Timon

Instroomproces beschrijven bij stichting Timon

Stichting Timon is een organisatie voor jeugdzorg en (jong)volwassenenzorg. In mijn rol als procesconsultant heb ik d.m.v. verschillende interviews, workshopsessie en overlegsessies het volledige instroomproces in kaart gebracht. De eenduidige werkwijze en visuele weergaven leidde tot een inzichtelijk proces voor alle betrokkenen, waarmee duidelijk is welke werkwijze wordt toegepast, hoe rapportage tot stand komt en waar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.
Daarnaast heb ik verschillende kleine processen beschreven en in- en externe verantwoording geanalyseerd.

 

Terug naar het opdrachtenoverzicht

Jacqueline Bakker
Consultant langdurige zorg

Jacqueline Bakker - Consultant in de sector langdurige zorg


Zeist
06-24717107
info@vizadvies.nl

KvK: 52134199